Gluren bij de Buren

Bordje Vrijheid

WijkJury Amersfoort

Organisatie

Stichting de Bühne is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het kunst- en cultuurklimaat. Dit doet de Bühne door (jonge talentvolle) kunstenaars te ondersteunen en een podium te creëren voor (amateur)kunst. De Bühne ziet kunst en cultuur als sterke verbinder op lokaal niveau en staat voor culturele producties waarin actieve betrokkenheid deelnemers/participanten een grote rol spelen. De Bühne zet zich in om mensen te verbinden door cultuur en ontmoetingen te stimuleren. Zo maakt de Bühne de positieve effecten van kunst en cultuur toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

Stichting de Bühne
Muurhuizen 104
3811EL Amersfoort
RSIN: 851639938
Rekeningnummer: NL22INGB0006784968
KVK nummer: 55285945
BTW nummer: n.v.t.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

  • Alice van Diepen – Voorzitter
  • Eva Meuwissen – Penningmeester
  • Tamar Kaijzer – Secretaris

Download het Beleidsplan 20-23

Download Jaarrekening 2019

Download Jaarrekening 2020

Download Jaarrekening 2021

Download Jaarrekening 2022

Formulier ANBI publicatieplicht

Vacatures

Bekijk onze vacatures op de website van Gluren bij de Buren.