Gluren bij de Buren

Struinen in de Tuinen

Organisatie

Stichting de Bühne is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het kunst- en cultuurklimaat. Dit doet de Bühne door (jonge talentvolle) kunstenaars te ondersteunen en een podium te creëren voor (amateur)kunst. De Bühne ziet kunst en cultuur als sterke verbinder op lokaal niveau en staat voor culturele producties waarin actieve betrokkenheid deelnemers/participanten een grote rol spelen. De Bühne zet zich in om mensen te verbinden door cultuur en ontmoetingen te stimuleren. Zo maakt de Bühne de positieve effecten van kunst en cultuur toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

Stichting de Bühne
Textielweg 15A
3812RV Amersfoort
RSIN: 851639938
Rekeningnummer: NL22INGB0006784968
KVK nummer: 55285945
BTW nummer: n.v.t.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

  • Waldo Volmer – Voorzitter
  • Eva Meuwissen – Penningmeester
  • Tamar Kaijzer – Secretaris
  • Suzanne Vrielink – Algemeen bestuurslid

Download het Beleidsplan 20-23

Download de Jaarstukken

WijkJury Amersfoort

Een diverse groep Amersfoorters, en samen met elkaar gaan we een avontuur aan. Een heel jaar lang gaan we naar het theater en naar het museum, terwijl we dat nooit eerder deden. We gaan in gesprek met elkaar en met makers, ontwikkelen onze eigen visie en kussen de kunst in Amersfoort wakker.